Beste Lid

Met verdriet deel ik u namens onze voorzitter en het voltallige bestuur mede dat jongstleden vrijdag 9 februari 2024 ons voormalig bestuurslid Rob Hamers op 60-jarige leeftijd onverwacht overleden is. We zijn Rob veel dank verschuldigd voor zijn rol als bestuurslid en...
Bezoek Mysterie House

Bezoek Mysterie House

Afgelopen zaterdag 3 februari is het uitstapje van het Bokkenrijdersgenootschap in Valkenburg geweest. We werden ontvangen met koffie en vlaai, daarna moesten wij een raadsel in het Mysterie House oplossen, wat niet gemakkelijk was, maar het uiteindelijk toch gelukt...