Wie zijn wij?

Euregionaal Bokkenrijdersgenootschap

Het Bokkenrijdersgenootschap is in maart 2003 opgericht als een verzameling van geïnteresseerden in het verschijnsel Bokkenrijders. Het doel was en is: het culturele erfgoed v.d. Bokkenrijders blijvend onder de aandacht houden en het steunen van initiatieven die dit beogen.

De kring van geïnteresseerden groeide naar circa 75 mensen uit de beide Limburgen en het Duitse grensgebied. Het genootschap is een VZW, statutair gevestigd te Bree België.

De doelstellingen van het Bokkenrijdersgenootschap zijn:

het bestuderen van de geschiedenis van de bokkenrijders

  • het verwerven en bewaren van alle elementen die daarop betrekking hebben;
  • het openbaar maken van deze elementen
  • het verlenen van medewerking aan alle personen, verenigingen of initiatieven
  • die een gelijkwaardig doel nastreven;
  • het oprichten of helpen oprichten van verenigingen of werkgroepen die
  • bestaande doeleinden kunnen dienen.
  • Initiatieven steunen of organiseren die de jeugd in contact brengen met het
  • fenomeen Bokkenrijders


Elk jaar worden er voor leden en niet leden culturele activiteiten georganiseerd. In 2010 werd Burg Rode in Herzogenrath bezocht waar burgemeester von den Driesch als gast aanwezig was.