Nieuws

Beste Lid

Met verdriet deel ik u namens onze voorzitter en het voltallige bestuur mede dat jongstleden vrijdag 9 februari 2024 ons voormalig bestuurslid Rob Hamers op 60-jarige leeftijd onverwacht overleden is. We zijn Rob veel dank verschuldigd voor zijn rol als bestuurslid en...

Hexen en Bokkenrijderstentoonstelling verlengd

De tentoonstelling in Aken is vanwege grote belangstelling verlengd tot 17 maart 2024 Mit Feuer zu Strafen! Een tentoonstelling over Hexen en Bokkenrijders Zie: www.centre-charlemagne.eu 

Algemene Ledenvergadering 23 maart 2024

Noteer deze datum alvast, nieuwsbrief volgt t.z.t.

Bezoek Mysterie House

Afgelopen zaterdag 3 februari is het uitstapje van het Bokkenrijdersgenootschap in Valkenburg geweest. We werden ontvangen met koffie en vlaai, daarna moesten wij een raadsel in het Mysterie House oplossen, wat niet gemakkelijk was, maar het uiteindelijk toch gelukt...

Film Zondebokken van Rocky Grispen 

Zie: www.zondebokken.nl

De nieuwe film Zondebokken