Wie was Philippus Mertens, naamgever aan de wandeling in Antwerpen ?

 

Philippus Mertens, 1753 in Heythuisen. Zijn ouders baatten een kruidenierswinkel uit. Philip kreeg van zijn ouders de kans om te studeren, wat op een zekere welstand wees. Hij trok naar Parijs om Frans te leren, van zijn schoolloopbaan weten we niets. Wel dat hij dienst neemt in de Zwitserse garde van de Franse koning. Na drie jaar gaat hij definitief met verlof en keert terug.

Hij huwt in 1778 met Maria Agnes op het Eijnde uit Stokkem. Voor dat ze naar Ophoven vertrekken wonen ze nog in Neeroeteren. In Ophoven wonen ze naast schepen Reynders. Mertens is schoenmaker, ook baat hij een herberg uit en een winkel in koffie, thee, zuivelwaren etc.. Ook dreef hij handel in zaden, waardoor hij vaak op de ban was..

De zaken leken goed te gaan, ware het niet dat hij schulden had. In 1785 verlaat hij op aandringen van zijn familie Ophoven, omdat hij er van beschuldigd wordt brandbrieven geschreven te hebben. Vanuit Arcen schrijft hij de brief waarin hij zijn aandeel in de brandbrief affaire bekent en zijn complicen noemt: Anton Peters en zijn nichtje.

Via omwegen komt hij in Antwerpen terecht.

Op 27 november 1790 liet de schout van Antwerpen Mertens arresteren omdat hij er van verdacht werd het echtpaar Mathourné, zijn buren, te hebben vermoord. Wanneer de justitie informatie over hem aan het hoger gerechtshof van Horne vraagt begint een lange juridische strijd.

 vindplaats Mathourné

Hier onder aan de trap werd Mathourné gevonden

 

Uiteindelijk wordt Mertens ter dood veroordeeld; het vonnis wordt op 20 september 1793 uitgevoerd op de grote markt van Antwerpen: vastgebonden op het rad, gewurgd en geradbraakt met toediening van de genadeslag.

    • Bron: Het Proces Philippus Mertens (2005), door Dirk Dobbeleers.