1. Voorwoord 4
  2. Kan grafologie eeuwen later Philip Mertens als bokkenrijder en moordenaar ontmaskeren? 5
  3. Crime Scene 18de eeuw 10
  4. ‘Criminele justitie’: Geulse bokkenrijders aan de galg 13
  5. Onze bokkenrijdersdag in Peer en Bocholt 27