Door Arthur Moonen (Soest 2019), geill., 270 blz., ISBN: 978-94-6389­538-5. Prijs: €21,99.

Dit Bokkenrijdersverhaal (Moonen houdt overigens vast aan `Bokkerij der' zonder tussen -n) speelt zich af in en rond Schinnen tussen de jaren 1730 en 1751. Het is een fictief verhaal, zo zegt de schrijver, maar de personen in dit verhaal hebben wel echt geleefd. Moonen plaatst zijn personages aan de rand van de samenleving: velen van hen werden gedwongen om door dief­stal en afpersing in hun levensonder­houd te voorzien. Zij leidden een ruw en rauw bestaan, zochten hun vertier

in drink- en braspartijen en namen het niet zo nauw met de huwelijkstrouw. Echt goede manieren hadden ze niet, zo geeft de schrijver aan. Men zij dus gewaarschuwd bij het lezen van dit boek.

Het verhaal geeft een aardige sfeer­tekening van die periode. De tekst wordt authentieker door het gebruik van woorden en uitdrukkingen uit het Limburgs dialect en het Bargoens. Gelukkig staat er aan het einde van ieder hoofdstuk een vertaling.

Voor echte, degelijke informatie over het verschijnsel Bokkenrijders wende men zich echter liever tot de studies van Rein van Lieshout. (KL, Mijnstreek 2019-4)

 

omslag bende van geerling