Inhoud ’t Bokske 29.

Voorwoord

Was bokkenrijderbestrijder Clerkx een Europees topdiplomaat

De bokkenrijderskerstbal

Nieuw licht op de bokkenrijdersbenden (boekinfo)

Verslag van de Euregionale geschiedenismarkt te Rolduc

De internationale bokkenrijdersdag

Toneelvoorstelling in de gemeente Meeuwen – Gruitrode

Symposium Crime scene in de 18e eeuw

Per rad auf den Spuren der Bockreiter

De bokkenrijdersdag 2019

Column (‘t Blokmenke)