Geachte relatie van Het Land van Herle en Stichting Fontes Rodenses,
Beste intekenaren,

Op Maandag 4 december om 16.00 uur vindt bij de Bibliotheek Kerkrade aan de Einderstraat 21, Kerkrade de boekpresentatie plaats van het 11de deel uit de Historische Reeks Parkstad:

Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode

 

U bent daarvoor van harte voor uitgenodigd. Na de presentatie is het boek aldaar te koop. Intekenaren kunnen het boek daar afhalen.

U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee, waarna de voorzitter van de Historische Kring "Het Land van Herle", Will Terpstra, u welkom zal heten. Daarna zal de voorzitter van Stichting Fontes Rodenses, Lei Heijenrath, een toelichting geven over het waarom en de totstandkoming van het boek en het onderzoek dat Fontes Rodenses verricht naar de geschiedenis van 'Rode'. Daarna zullen de eerste exemplaren van het boek aangeboden worden aan de directeur/bestuurder van de Bibliotheek Kerkrade, dr.ir. Ralph Henssen, en Fontes bestuurslid mevrouw Grete Esser-Plum.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje op de bovenverdieping van de bibliotheek.

De presentatie is gratis toegankelijk. We realiseren ons het late tijdstip van de uitnodiging. We wilden echter volledige zekerheid over de tijdige aflevering van de boeken door de drukker. Daarover ontvingen wij eerst vandaag een positief bericht.

Het boek is al vanaf 2 december te koop voor de prijs van € 24,00 bij het Thermenmuseum en de boekhandels in Heerlen en Kerkrade. Het kan ook besteld worden in de webshop van het Land van Herle op www.landvanherle.nl/bestellen. Intekenaren die verhinderd zijn krijgen het boek toegezonden.

Toelichting op de inhoud van het boek:

Het 50-jarig bestaan van de Stichting Fontes Rodenses is de aanleiding voor de publicatie van een bundel historische opstellen over het voormalige Land van Rode. Inmiddels zijn veel relevante bronnen (in kopie) bijeengebracht in Kerkrade ter bestudering. Daarvan is deze bundel een weerspiegeling. Het accent is komen te liggen op de achttiende eeuw. De wreedheid van het justitiële apparaat, de machtspolitiek van het establishment, de barre levensomstandigheden van de bevolking, de aanvechtbare rol van de dominante abdij Kloosterrade maken de eeuw tot een periode van materiële rampspoed en immateriële achterstand voor de burgers van deze streek. In de bijdragen in deze bundel komen diverse facetten van deze kwalificaties aan de orde.

Met vriendelijke groeten, namens beide voorzitters,

Roelof Braad

Hoofdredacteur Historische Reeks Parkstad Limburg

Hoofdredacteur MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg

Bestuurslid Historische kring "Het Land van Herle"

 

facette foto