Deze strip is in de zeventiger jaren getekend en geschreven door de reclame-tekenaar H. L. Hermens. In Heerlen werkte hij als reclame-tekenaar en schilder. In de jaren zestig vestigde hij zich als zelfstandig tekenaar in Amsterdam en liet zich via Ecrevisse en Gierlichs inspireren tot het verhaal van de bokkerijders.

Toen werd het idee van een stripverhaal geboren en in dit geval een van de belangrijkste bende-leiders Joseph Kirchoff uit Herzogenrath. Hiertoe verrichtte hij tal van studies naar de figuur van Joseph Kirchoff.

afbeelding stripboek

Het oorspronkelijk in drie delen geplande verhaal vind u nu in één verhaal samengebracht, respectievelijk de artsenstudie van Kirchoff, het oprichten van de bende en haar activiteiten en tot slot de arrestatie, procesvoering en terechtstelling van Joseph Kirchoff.

 

Prijs: 27,95 € Verzendkosten 4,05 €. (voor boekhandels e.d. is een inkoopprijs mogelijk) Inkoopprijs voor genootschap 23,95 € voor wederverkoop á 27,95 €.

 

Bestellen door  32 euro over maken op NL16INGB0004645741 ten name van RGW Hamers, o.v.v.:

Jozef Kirchhoff en uw adresgegevens. Leverduur ca 12 dagen.