Het Bokkenrijdersgenootschap is in maart 2003 opgericht als een verzameling van geïnteresseerden in het verschijnsel Bokkenrijders. Het doel was (en is): het cultureel erfgoed Bokkenrijders blijvend onder de aandacht houden en het steunen van initiatieven  die dit beogen. In 2007 werd besloten de status van het genootschap te formaliseren via het oprichten van een VZW (vereniging zonder winstoogmerk), gevestigd te Bree. Momenteel telt het  Bokkenrijdersgenootschap zo'n 70 leden uit de Euregio en (soms ver) daarbuiten   De doelstellingen van het Bokkenrijdersgenootschap zijn: het bestuderen van de geschiedenis van de bokkenrijders het verwerven en bewaren van alle elementen die daarop betrekking hebben; het openbaar maken van deze elementen het verlenen van medewerking aan alle personen, verenigingen of initiatieven die een gelijkwaardig doel nastreven; het oprichten of helpen oprichten van verenigingen of werkgroepen die bovenstaande doeleinden kunnen dienen. Initiatieven steunen of organiseren die de jeugd in contact brengen met het fenomeen Bokkenrijders Om de doelstellingen te realiseren worden allerlei activiteiten ontwikkeld. Via vergaderingen van actieve leden worden deze activiteiten ingericht en gevolgd. Ook verschijnt 2 maal per jaar het Bokske, een digitaal tijdschrift gevuld met artikelen over Bokkenrijders en de activiteiten van het Genootschap.   Bokkenrijders.com is de officiële website van het Bokkenrijdersgenootschap. Brand (Wylre) en St Jozef Bokkeryer (Opitter) zijn Peetvaders van het Bokkenrijdersgenootschap. De website wordt gebouwd door Double Eye.