Bokkenrijdersgenootschap

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst

Wanneer:            15-10-2016

Waar:                  Locatie:                                                           Adres:

                              Slot Schaesberg                              Laan 100

                                                                                         Landgraaf

Tijd:                      10.00 uur tot 12.30 uur 

__________________________________________________________________________________

Bij deze wordt eenieder uitgenodigd voor een ledenbijeenkomst.

Na afronding van het formele deel zal er een bezoek worden gebracht aan Slot Schaesberg (gelegen in de nabijheid van de vergaderlocatie).

__________________________________________________________________________________

Agenda ledenbijeenkomst:

  1. Opening/welkom
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Activiteiten 2016 en verder
  4. Project bokkenrijders
  5. Terugblik bokkenrijdersdag Hertzogenrath/Aken
  6. Redactionele bijdragen aan ’t Bokske
  7. Lidgeld/contributie
  8. Rondvraag en wvttk
  9. Afsluiting formele deel ledenbijeenkomst
  10. Bezoek aan Slot Schaesberg (11.00-12.30)