De eerste avond in de Maand van de Geschiedenis vindt plaats op donderdag 6 oktober vanaf 19:30 u. in de Davidzaal van de Borenburg, Furenthela 16 in Voerendaal. (Parkeren bij de kerk in Voerendaal). Thema is

‘Zin en onzin van de bestuurlijke lappendeken’

De grillige grenzen binnen onze regio zorgden voor heel wat complicaties in het verleden. Vanuit Staats Heerlen of Voerendaal was je in de 18e eeuw zo in Spaans, later Oostenrijks Schaesberg, Hoensbroek  of Brunssum.  Maar ook tegenwoordig zijn de grenzen nog grillig te noemen. Een voorbeeld van de grilligheid van grenzen is de beeldvorming rond het 18e eeuwse fenomeen ‘Bokkenrijders’.

In het programma worden twee korte lezingen afgewisseld met sketches en de voordracht van het ‘Bokkenrijderslied’ uit 1743.

Programma:

19:30 u. Welkom door de dagvoorzitter
May Quaedflieg – eerste deel Bokkenrijderslied (eerste zes strofen + ontstaan) [10 min]
Lezing door de dit jaar gepensioneerde stadshistoricus van Heerlen, Roelof Braad over ‘De grillige grenzen van de regio in de 17e en 18e eeuw’ met een uitloop naar de 19e en 20e eeuw. [20 min]
May Quaedflieg – tweede deel Bokkenrijderslied (volgende zes strofen) [7 min]
Dirk Dobbeleers: sketch-voordracht [15 min]
May Queadflieg – Derde deel Bokkenrijderslied (volgende zes strofen) [7 min]
<pauze ca. 20.30 u.>
May Qaedflieg – Bokkenrijderslied (laatste 8 strofen) [10 min]
Lezing door Historicus en vakdocent geschiedenis Jos Meuwissen van Fontys   over ‘Het belang van de mythevorming rondom de bokkenrijders en de grenzen van de geschiedwetenschap’ en hij gaat daarbij in op het historisch paradigma rondom dit thema. [20 min]
Dirk Dobbeleers – sketch-voordracht [10 min]
May Quaedflieg – dialectlied over de ‘gevangenkelder’ (over hoe die arme kerels zich gevoeld moeten hebben in hun kerker) [5 min]
Einde tegen: 21:30 u. (kan wat uitlopen…)

Als volgt is een en ander aangekondigd (zie www.landvanherle.nl – avond 1): “Dirk Dobbeleers, enthousiast lid van het Bokkenrijdersgenootschap uit Bree (B)  vertelt met passie enkele bokkenrijdersverhalen.  May Quaedflieg wisselt de sketches af met een dialectlied over de bokkenrijders en enkele passages uit het 26 coupletten tellende Bokkenrijderslied uit 1743.
Wij heten een ieder hartelijk welkom bij deze ludieke avond met verhalen vol spanning en avontuur!