Met verdriet deel ik u namens onze voorzitter en het voltallige bestuur mede dat jongstleden vrijdag 9 februari 2024 ons voormalig bestuurslid Rob Hamers

op 60-jarige leeftijd onverwacht overleden is.

We zijn Rob veel dank verschuldigd voor zijn rol als bestuurslid en actief lid van ons genootschap. Rob heeft veel artikelen voor het “Bokske” en artikelen in boeken over de bokkenrijders geschreven. Tevens heeft hij veel wandelactiviteiten binnen het genootschap georganiseerd, waarvoor wij hem veel dank verschuldigd zijn.

Rob we gedenken je als: een toffe kerel met initiatief, met humor en met inzet.

Een groot verlies voor ons genootschap.

Rob rust zacht.

Met een droeve groet namens het Bokkenrijdersgenootschap