Op 5 december 2014 verschijnt het derde boek van Lambert Hendrikx met als titel: "Bokkenrijders voor de dwaze rechters van Munsterbilzen".

Beschrijving

Na de boeken ‘Oorlog in Munster’ en ‘Anouk, Karel de Grote en andere familiegeheimen’ verschijnt op 5 december 2014 het derde boek van Lambert Hendrikx met als titel ‘Bokkenrijders voor de dwaze rechters van Munsterbilzen’. Dit boek handelt over de bokkenrijders van Wellen en Munsterbilzen, die door de rechters van het adellijk stift van Munsterbilzen veroordeeld werden. Het is een bundeling geworden van historische gebeurtenissen aangevuld met verhalen en sagen. 

Deze story speelt zich af in de tweede helft van de achttiende eeuw. Het was een moeilijke tijd voor onze voorouders. Tegenvallende oogsten, veeziekten, inkwartieringen van soldaten en opeisingen door rondtrekkende troepen waren niet bevorderlijk voor hun welstand. Niet verwonderlijk dat door deze toestanden de gewone man, uit armoede gedreven, bedreigingen ging uiten en diefstallen plegen. Men ging zich zelfs organiseren en vormde zo benden die de betere klasse van de bevolking schrik inboezemden. Kwam hierbij dat plots, bijna gelijktijdig, op verschillende plaatsen diefstallen, inbraken en brandstichtingen voorkwamen, waar de brave burgers geen uitleg voor hadden, en de bokkenrijders waren geboren… 
afbeelding bij dwaze rechters
De wandaden van de bokkenrijders stonden echter niet in verhouding met hun straffen. De opbrengsten voor de gewone bendeleden waren gering. De mening werd zelfs geopperd, dat de grootste schuldigen niet de dieven waren, maar de rechters. Zij verrijkten zich door de inbeslagname van de goederen van de geëxecuteerden. Het leek er ook op dat de toenmalige kerkelijke overheid, die alle macht in handen had, schrik kreeg om die macht te verliezen. Waren de bokkenrijders van Wellen niet van plan geweest om Alden-Biesen te overvallen en het stift van Munsterbilzen te plunderen? 

De grens tussen de waarachtige misdaden en de sagen over de bokkenrijders is echter klein, heel klein. Ook al zijn de bekentenissen schriftelijk vastgelegd in de processtukken, dan nog kan men er niet van uitgaan dat dit de waarheid is. Immers, heel wat bekentenissen werden verkregen onder onmenselijke foltering en sommige verklaringen grenzen aan het onwaarschijnlijke. 

voorkant dwaze rechters

BOKKENRIJDERS VOOR DE DWAZE RECHTERS VAN MUNSTERBILZEN.
Mijn omslagfoto heeft een symbolische betekenis. Het gebouw op deze foto is het abdissenhuis van het stift van Munsterbilzen met rechts de toegangspoort van het stift. Onder deze toegangspoort was de gevangenis waar de Wellense en Munsterse bokkenrijders werden opgesloten in afwachting van hun proces. Het lage gebouw rechts van deze poort was het portierskamertje waar de foltering met de duimschroeven doorging. Naast het portierskamertje was de koetspaardenstal waar de wipgalg stond opgesteld.

Het boek 'Bokkenrijders voor de dwaze rechters van Munsterbilzen' kan besteld worden door overschrijving van 20 euro, voor 1 november 2014, op rekening BE10 7350 3739 5104 KREDBEBB op naam van Lambert Hendrikx. Indien u 28 euro overschrijft wordt het boek verzonden. Bestelde boeken kunnen afgehaald worden op vrijdag 5 december 2014 tussen 09.00 en 19.00 uur in het Seniorenhuis, Camille Huysmansplein 14 te Bilzen. Nadien zal dit boek te koop zijn aan 28 euro.
Bijkomende informatie zie : https://www.facebook.com/pages/Bokkenrijders-voor-de-dwaze-rechters-van-Munsterbilzen/886717061354150

Met vriendelijke groeten,
Lambert Hendrikx