Voorwoord

Over de Bokkenrijders is al veel geschreven, meest romantische verhalen die berustten op de verbeelding. Tijdens lange winteravonden zijn er gruwelverhalen verteld rond het knetterend haardvuur, verhalen over dieven en moordenaars, die hun naam ontleenden aan de heksen en tovenaars die op bezemstelen of gevleugelde bokken door het luchtruim reden.

boek bokkenrijders in Hoensbroek cover compr

 

 

 

De oude boeken over de Bokkenrijders moet men plaatsen en zien in de tijd waarin ze ontstonden, de Romantiek, die zich kenmerkte door een uitbundigheid van gevoelens, overvloedige beeldspraak, krasse tegenstellingen: een literaire stijl die ons nu wellicht overdreven en sentimenteel voorkomt. Er is een blijvende vraag naar deze boeken. Niet alleen de eenvoudige lezers maar ook de beoefenaars van regionale geschiedenis en heemkunde blijven hun interesse tonen. Echter, we mogen deze verhalen als bron niet overschatten.

Hein Bisschops

 Het boek is te verkrijgen bij de schrijver en de boekhandels in Hoensbroek, Heerlerheide en Heerlen