In het najaar van 2013 zijn een aantal artikelen uit de eerste 10 Bokskes gebundeld in het kader van 10 jaar Bokkenrijdersgenootschap.

De bundel is nog verkrijgbaar via het Bokkenrijdersgenootschap en kost € 15 voor leden en € 17,95 voor niet leden. De verzendkosten bedragen € 5.

Artkelen bundel Bokske compr

Index:

Wat zijn bokkenrijders (François van Gehuchten)

Lijst van bokkenrijder locaties (Bree – Bocholt – Peer)

Bokkenrijders in de regio Maaseik – Kinrooi

Bokkenrijders in de regio Wellen

Foltertuigen voor bokkenrijders (François van Gehuchten)

De bokkenrijders (Jean Innemée)

Ex Libris met het bokkenrijders thema (Jean Maenen)

Bokkenrijders in het overworms kwartier van Ubach (Harrie Mulders)

Ambtelijke brieven en andere bescheiden (Lammert Neervoort)

Levi Mozes, handlanger van de bokkenrijders (Albert Paredis)

Antoon Jungschleger, alias Radestoontje (Harrie Mulders)

Peter Caspar ter Konig (Harrie Mulders)

Bokkenrijders te Schaesberg (Harrie Mulders)

Kasteel Schaesberg en zijn bewoners (Harrie Mulders)

Wie waren de bokkenrijders uit Schaesberg? (Harrie Mulders)

De schone witte dame (Rob Hamers)

Over de naam bokkenrijders (Dirk Dobbeleers)

De bokkenrijders van Wolfhagen (Schinnen, Nederland) (Peter Olivers)

In het spoor van de bokkenrijders: de Jood Roben Simson en Wijnand Leenders van Smeermaas

Suske de Poup en het voorvelleken (Jaak Paredis)

Louis Augustus (Huub Koken)

Ook vrouwen actief bij de bokkenrijders (Harrie Mulders)

De terechtstelling in bokkenrijderprocessen (François van Gehuchten)

Joannes Oosterbosch, alias Joannes Moonen, bokkenrijder (Jaak Paredis)

Joseph Kirchhoffs (Rob Hamers)

Pastoor Adolf Depreez, broer van een “bokkenrijderhoofdman (F. van Gehuchten)

Twee onbekende brieven over bokkenrijders processen (J. van Rensch)

Het derde bokkenrijdersproces in Zuid-Limburg (F. van Gehuchten

 

 

©Bokkenrijdersgenootschap

Gelet op het bepaalde van de Europese wet- en regelgeving, mag niets uit deze uitgave, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bokkenrijdersgenootschap.

Het Bokkenrijdersgenootschap is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van de afzonderlijke bijdragen. De verantwoordelijkheid berust uitsluitend bij de individuele inzenders.