Voorwoord

Begin van een nieuw jaar: hoogste tijd dat ’t Bokske verschijnt. Dit is al de 18de digitale versie. Nooit gedacht dat we zo veel nummers konden vol schrijven. Gelukkig slagen onze auteurs er telkens in om interessante en nieuwe bijdragen te leveren. Ook nu weer!

Onze secretaris Piet Schmitz had deze keer wel een echte “schrijversmicrobe” te pakken. Piet schreef liefst drie gevarieerde bijdragen over de afgelopen tentoonstelling: Bokkenrijders tussen mythe en werkelijkheid in Bree, de eredegen van luitenant-drossaard Clercx die aan de gemeente Overpelt werd geschonken en last but not least als verslaggever van de voorstelling van het boek Bokkenrijders, De Schande van Limburg I van de hand van onze vaste medewerker François Van Gehuchten. Op deze uitgave komen we in ’t Bokske 19 zeker terug. Liefhebbers kunnen het boek aankopen of bestellen in de betere boekhandel (ISBN: 978-90-79226-14-6). Een echte aanrader! Ook is er nog onze column van het mysterieuze Blokmenke, die ook nu weer geen blad voor de mond neemt.

De grootste aandacht in dit Bokske zal in navolging van onze succesvolle tentoonstelling uitgaan naar de bokkenrijdersbende van Bree en omgeving. Jo Corstjens geeft nogmaals heel wat informatie over de lotgevallen van Nolleke van Geleen en zijn kompanen die tijdens de tentoonstelling in kaders werd kenbaar gemaakt. Tenslotte blikt hij terug op de bokkenrijdersdag die uiteraard ook in Bree plaatsvond.

We hopen dat ’t Bokske 18 weer aan uw verwachtingen tegemoet zal komen. Alvast veel leesplezier!

De redactie

Index

  • Onze Bokkenrijdersdag in Bree en omgeving
  • Opening tentoonstelling Bokkenrijders tussen myte en werkelijkheid te Bree
  • Tentoonstelling Bokkenrijders Bree
  • Presentatie van het boek “Bokkenrijders de schande van Limburg”
  • François Van Gehuchten
  • De degen van drossaard Clercx
  • Blokmenke

Colofon